บริษัทจัดหางาน

เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

Want to be part of the team behind our world-class hotels and celebrated restaurants?

12 ธันวาคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับคนงานทั้ง 7ท่าน ที่ได้ร่วมงานกับโรงแรมระดับ 5ดาวในประเทศสิงคโปร์

แผนก Housekeeping Attendant 1ท่าน และ แผนก Guest Experience Specialist 6ท่าน

บริษัทจัดหางานเอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา ไปทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ พร้อมดำเนินการจัดเตรียมและให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตรวจสุขภาพ ตรวจประวัติอาชญากร เข้ารับฝึกอบรมตามประเภทของอาชีพที่ต้องการเพื่อให้ได้ใบรับรองอย่างถูกต้อง เป็นธุระในการดำเนินการติดต่อยื่นเรื่องกับทุกหน่วยงาน กระทั่งท่านเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ท่านพร้อมเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนนึงการเดินทางในครั้งนี้ ขอให้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ระยะยาวแก่ทุกคนและขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณที่ไว้วางใจให้บริษัทดูแลคุณ

#SPLEADERINTERNATIONALGROUP #SPGROUP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสรรแรงงาน และคัดเลือกงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความยุติธรรม เพื่อความยั่งยืน

Recent Post

  รายชื่อบริษัทจัดหางานที่สถานเอกอั …
Translate »