บริษัทจัดหางาน

เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ยื่นวีซ่า เดือนมกราคม ณ สถานทูตไต้หวันฯ

4 กุมภาพันธ์ 2022

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางบริษัทเอสพีฯ ได้พาคนหางานไปยื่นวีซ่า และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ สถานทูตไต้หวันฯ เพื่อเตรียมเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศไต้หวัน

พาคนหางานไปยื่นวีซ่า วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาคนหางานไปยื่นวีซ่า วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565

 

พาคนหางานไปยื่นวีซ่า วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสรรแรงงาน และคัดเลือกงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความยุติธรรม เพื่อความยั่งยืน

Recent Post

งานสวีเดนเป็นบทบาทหนึ่งที่สร้างมิตรภาพ ส …
Translate »