บริษัทจัดหางาน

เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

เซ็นต์สัญญาจ้าง,เตรียมตัวเดินทาง

23 กุมภาพันธ์ 2022

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คนหางานได้เดินทางมาที่บริษัทเอสพี ลีดเดอร์ฯ เพื่อมาเซ็นต์สัญญาจ้าง เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสรรแรงงาน และคัดเลือกงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความยุติธรรม เพื่อความยั่งยืน

Recent Post

งานสวีเดนเป็นบทบาทหนึ่งที่สร้างมิตรภาพ ส …
Translate »