บริษัทจัดหางาน

เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ฤดูกาลการเก็บผลไม้ป่าสวีเดน 2565

23 สิงหาคม 2022

งานสวีเดนเป็นบทบาทหนึ่งที่สร้างมิตรภาพ สร้างรายได้ให้แรงงานไทย เพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นทีม เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา
( Work better together )

 

ช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. ของทุกปี

จะมีคนงานไทยที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน ระยะสั้น ๆ ไม่เกิน 90 วัน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยที่ยังคงรุนแรง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทางบริษัทจึงได้เพิ่มมาตรการสำหรับคนงานที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนฤดูกาลปี 2022 โดยให้คนงานสนับสนุน (staff) และคนงานตามฤดูกาล (seasonal work) ที่จะเดินทางไปทำงานและเก็บผลไม้ป่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเดินทางทุกคน และจะได้รับการอบรมก่อนเดินทาง ณ ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการทำงาน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของสวีเดน

แรงงานไทยจึงเป็นที่ต้องการของต่างประเทศเป็นจำนวนมากในขณะนี้ ซึ่งส่วนสำคัญมาจากการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีของไทย ทำให้ประเทศที่ต้องการนำเข้าแรงงาน มีความมั่นใจแรงงานจากไทยเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งเป็นโอกาสดีในการเพิ่มช่องทางให้คนงานของบริษัทได้มีตลาดทำงานในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และนำเงินกลับสู่ครอบครัว ซึ่งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนงาน สามารถสร้างรายได้ให้กับคนงานได้เป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสรรแรงงาน และคัดเลือกงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความยุติธรรม เพื่อความยั่งยืน

Recent Post

Translate »