บริษัทจัดหางาน

เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ส่งคนงานเดินทางไปทำงานประเทศไต้หวัน เดือนพฤศจิกายน

2 พฤศจิกายน 2022

เดือน พฤศจิกายน 2565 บริษัทเอสพี ลีดเดอร์ฯ ได้พาคนงานมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวันโดยสวัสดิภาพ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสรรแรงงาน และคัดเลือกงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความยุติธรรม เพื่อความยั่งยืน

Recent Post

  รายชื่อบริษัทจัดหางานที่สถานเอกอั …
งานสวีเดนเป็นบทบาทหนึ่งที่สร้างมิตรภาพ ส …
Translate »