บริษัทจัดหางาน

เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ส่งคนงานเดินทางไปทำงานประเทศไต้หวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2566

7 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท

เอสพี ลีดเดอร์ฯ ได้พาคนงานมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวันโดยสวัสดิภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสรรแรงงาน และคัดเลือกงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความยุติธรรม เพื่อความยั่งยืน

Recent Post

ขอแสดงความยินดีกับคนงานทั้ง 7ท่าน ที่ได้ …
  รายชื่อบริษัทจัดหางานที่สถานเอกอั …
Translate »