บริษัทจัดหางาน

เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ส่งคนงานเดินทางไปทำงานประเทศไต้หวัน เดือนธันวาคม 2566

18 ธันวาคม 2023

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

บริษัทเอสพี ลีดเดอร์ฯ ได้พาคนงานมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวันโดยสวัสดิภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสรรแรงงาน และคัดเลือกงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความยุติธรรม เพื่อความยั่งยืน

Recent Post

ขอแสดงความยินดีกับคนงานทั้ง 7ท่าน ที่ได้ …
  รายชื่อบริษัทจัดหางานที่สถานเอกอั …
Translate »