บริษัทจัดหางาน

เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ประเทศไต้หวัน

บริษัทจัดหางาน เอสพีลีดเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เลขที่ ต.974/2543 ลำดับที่ 137 (กรด.กกจ.กระทรวงแรงงาน)

ตลอด 20 ปี เรามีทีมงานที่ปรึกษา และประสบการณ์ในการจัดหาแรงงาน

(Human Resourcing Services) ครอบคลุมทุกประเภทงานในหลายประเทศ

วิสัยทัศน์

” บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสรรแรงงาน และคัดเลือกงานที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความยุติธรรม เพื่อความยั่งยืน “

บริการจัดหางานไต้หวัน

1.ลูกจ้าง

ดูแลสวัสดิภาพ และการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

2.นายจ้าง

จัดสรรคนที่มีคุณภาพ และการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
  รายชื่อบริษัทจัดหางานที่สถานเอกอั …
งานสวีเดนเป็นบทบาทหนึ่งที่สร้างมิตรภาพ ส …
Translate »